รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
พิธีวางพวงมาลา
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระแสงวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้ นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-10-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 1 / 15  
 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพระแสง [27-10-2563]
  ศิลป์สร้างสรรค์ [27-10-2563]
  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา [27-10-2563]
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 [23-10-2563]