รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครู ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา โดยมีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-10-2563
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  [23-10-2563]
 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  [14-10-2563]
 การบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓  [08-10-2563]
 กิจกรรมอบรม “ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”  [19-09-2563]