รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
ขอแสดงความยินดี นางสาวกาญจณา เอียดเกลี้ยง
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา มอบหนังสือตอบรับการเป็นนักศึกษา ให้แก่ นางสาวกาญจณา เอียดเกลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพระแสงวิทยา ท่ีได้รับทุนเพื่อไปศึกษาต่อในโครงการทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน ประจำปี 2564 ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-10-2563
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 1 / 15  
 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพระแสง [27-10-2563]
  ศิลป์สร้างสรรค์ [27-10-2563]
  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา [27-10-2563]
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 [23-10-2563]