รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวนศรีวิทยา
การประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้
6 มีนาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดชุมพร เข้าประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธานโครงการฯ โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มเยาวชนในสถานพินิจฯ วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 14 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวนศรีวิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  [27-07-2561]
 พิธีหล่อเทียนพรรษา [25-07-2561]
 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ช่อง 11 NBT [17-07-2561]
 กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส [14-07-2561]