รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
ขอแสดงความยินดี แด่รองผู้อำนวยการ นันทรัตน์ เดชา
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 คุณครูนันทรัตน์ เดชา หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว โรงเรียนพระแสงวิทยา ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โดยมีคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะศิษย์เก่า โรงเรียนพระแสงวิทยา ไปส่งอย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-10-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 1 / 15  
 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพระแสง [27-10-2563]
  ศิลป์สร้างสรรค์ [27-10-2563]
  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา [27-10-2563]
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 [23-10-2563]