รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
มอบทุนการศึกษามุทิตาจิตครูเกษียณ 63
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยนายวสุชาติ เพชรทอง ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนพระแสงวิทยา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 6 ทุน ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย และมีรายได้น้อย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-10-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 1 / 15  
 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพระแสง [27-10-2563]
  ศิลป์สร้างสรรค์ [27-10-2563]
  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา [27-10-2563]
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 [23-10-2563]