รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนพระแสงวิทยา ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2563 ณ หอประชุมโรงเรียนพระแสงวิทยา เพื่อให้นักเรียนมีคุธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แนะนำให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตนในโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการนภศูล ตุลยกุล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีพระวิทยากร จากวัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาบรรยายธรรม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-09-2563
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 page 1 / 13  
 ประกอบแผนฯ ทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา [20-10-2563]
 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต [16-10-2563]
 พิธีวางพวงมาลา [14-10-2563]
  ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ [10-10-2563]