รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ค่ายวิทยาศาสตร์รวม SMTE 63
ค่ายวิทยาศาสตร์รวม SMTE 63 เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2563
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 9 / 12  
 ร่วมช่วยเหลือโครงการตู้ปันสุขกับทางอำเภอไชยา [13-05-2563]
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)) [11-05-2563]
 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [07-05-2563]
 ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ [05-05-2563]