รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ค่ายวิทยาศาสตร์รวม SMTE 63
ค่ายวิทยาศาสตร์รวม SMTE 63 เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2563
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 7 / 12  
 ประชุมวางแผนมอบตัวนักเรียนและเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563  [25-05-2563]
 นิเทศ ติดตาม คุณครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ [21-05-2563]
 ถ่ายทำวีดิโอ "ครูดีครูต้นแบบ" [21-05-2563]
 การประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล  [20-05-2563]