รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ค่ายวิทยาศาสตร์รวม SMTE 63
ค่ายวิทยาศาสตร์รวม SMTE 63 เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2563
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 3 / 12  
 พิธีประดับแผงคอ หมวกหนีบ และตราสัญลักษณ์ย่อ ภ.ป.ร. ปีการศึกษา 2563 [21-08-2563]
 วันวิทยาศาสตร์ [18-08-2563]
 ศึกษาชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการสอนเเบบเปิด [05-08-2563]
 โครงการสายตรวจพบนักเรียน 5 นาที [04-08-2563]