รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
วันไหว้ครู
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและผู้มีพระคุณในสถานศึกษา เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม การเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-09-2563
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 page 4 / 13  
  วันพระราชทานธงชาติไทย [04-10-2563]
 พิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ [04-10-2563]
 กิจกรรมอบรมการสร้างวินัยจราจรนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพระแสงวิทยา [29-09-2563]
 โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563 [23-09-2563]