รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : รัชชประภาวิทยาคม
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย
26-27 สิงหาคม 2563 คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ณ ลานศรีตรัง อาคารไกรสร โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-08-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ รัชชประภาวิทยาคม
  1   2   3   4 page 3 / 4  
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 [23-07-2563]
 ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา [07-06-2563]
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  [21-05-2563]
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ ประจำปี 2561 [04-07-2563]