รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : รัชชประภาวิทยาคม
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย
26-27 สิงหาคม 2563 คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ณ ลานศรีตรัง อาคารไกรสร โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-08-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ รัชชประภาวิทยาคม
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  [13-10-2563]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 [26-09-2563]
 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย [30-08-2563]
 กิจกรรม "รัชชประภาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" [30-08-2563]