รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : รัชชประภาวิทยาคม
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย
26-27 สิงหาคม 2563 คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ณ ลานศรีตรัง อาคารไกรสร โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-08-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ รัชชประภาวิทยาคม
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย [30-08-2563]
 กิจกรรม "รัชชประภาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" [30-08-2563]
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [14-08-2563]
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขื่อนรัชชประภา [12-08-2563]