รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : รัชชประภาวิทยาคม
กิจกรรม "รัชชประภาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"
25 สิงหาคม 2563 คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม “รัชชประภาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ปีการศึกษา 2563 อาคารไกรสร โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-08-2563
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ รัชชประภาวิทยาคม
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  [13-10-2563]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 [26-09-2563]
 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย [30-08-2563]
 กิจกรรม "รัชชประภาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" [30-08-2563]