รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านตาขุนวิทยา
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน "เยาวชนรุ่นใหม่น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านตาขุนวิทยา
  1 page 1 / 1  
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน [27-02-2561]
 Open house [01-02-2561]
 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 [22-01-2561]
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายคุณธรรม  [22-01-2561]