รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านตาขุนวิทยา
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน "เยาวชนรุ่นใหม่น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านตาขุนวิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 [19-11-2561]
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 43” [02-07-2561]
 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา [27-06-2561]
 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา [18-05-2561]