รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
พิธีประดับแผงคอ หมวกหนีบ และตราสัญลักษณ์ย่อ ภ.ป.ร. ปีการศึกษา 2563
21 สิงหาคม 2563 นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประธานในพิธี) นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุบรรณ นายอำเภอไชยา นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รอง ผอ.สพม.11 พลอากาศตรีวิระ เสาวดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร. กาญจนาภิเษกฯ ผู้บริหารสถานศึกษา สพม. 11 และ สพป. สฏ 2 ผู้นำชุมชน ตำรวจ และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้เกียรติร่วมพิธีประดับแผงคอ หมวกหนีบ และตราสัญลักษณ์ย่อ ภ.ป.ร. ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ของนักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับชั้น ม. 1 จำนวน 245 คน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-08-2563
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน [18-09-2563]
 การนำเสนอผลการศึกษาสถานศึกษาตามสภาพจริง และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ [17-09-2563]
 ค่ายวิทยาศาสตร์รวม SMTE 63 [13-09-2563]
 ต้อนรับผู้เข้ารับพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา [13-09-2563]