รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
ตรวจสุขภาพนักเรียน
เจ้าหน้าที่และ อสม.จาก รพสต.ด่านสวี ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 20 สิงหาคม 2563
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2563
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 5 / 15  
 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี [23-02-2563]
 ชมรมกีฬามอบทุนการศึกษา [18-01-2563]
 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [27-12-2563]
 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [25-11-2563]