รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
ตรวจสุขภาพนักเรียน
เจ้าหน้าที่และ อสม.จาก รพสต.ด่านสวี ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 20 สิงหาคม 2563
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2563
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 14 / 15  
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน1/2561 [21-05-2563]
 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร [21-05-2563]
 ปัจฉิมนิเทศ [06-03-2563]
 สรุปผลโครงการคุณธรรม [19-02-2563]