รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
พิธีเปิดธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (Groundwater bank)
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (Groundwater bank) จากกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  โดยมีนายภิญญา ช่วยปลอด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  และขอขอบคุณ เทศบาลเมืองท่าข้าม ที่ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้ในการทดสอบระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 23 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 เขื่อนรัชประภา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6 จ.พังงา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 จ.ชุมพร [13-02-2561]