รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
พิธีเปิดธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (Groundwater bank)
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (Groundwater bank) จากกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  โดยมีนายภิญญา ช่วยปลอด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  และขอขอบคุณ เทศบาลเมืองท่าข้าม ที่ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้ในการทดสอบระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 23 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 กิจกรรม วัยหรอย วัย Learn [24-09-2561]
 โครงการส่งเสริมทัศนคติป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [24-09-2561]
 กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ  [31-08-2561]
 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เยาวชนเพื่อป้องกันภัยจากปัญหาการค้ามนุษย์ [29-08-2561]