รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
กิจกรรม "ส่งรุ่นพี่ ยินดีรุ่นน้อง"
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรม "ส่งรุ่นพี่ ยินดีรุ่นน้อง" ให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 21 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3 page 1 / 3  
 พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  [01-04-2561]
 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุทธศักราช 2561 [23-03-2561]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [21-03-2561]
 พิธีเปิดธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (Groundwater bank) [26-02-2561]