รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
กิจกรรม "ส่งรุ่นพี่ ยินดีรุ่นน้อง"
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรม "ส่งรุ่นพี่ ยินดีรุ่นน้อง" ให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 21 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2 page 1 / 2  
 พิธีเปิดธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (Groundwater bank) [26-02-2561]
 กิจกรรม "ส่งรุ่นพี่ ยินดีรุ่นน้อง" [21-02-2561]
 เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2561 [12-02-2561]
 อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือวิสามัญ [15-01-2561]