รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
บริษัท ปตท.สผ.เตรียมมอบทุนการศึกษา
คุณณัฐชา บุญเกิดและคุณชฎามาศ กมลศรีพานิช เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.สผ.จำกัด(มหาชน) ประชุมทำความเข้าใจการมอบทุนการศึกษาของบริษัท ปตท.สผ.จำกัด(มหาชน)กับผู้บริหารและตัวแทนโรงเรียนในเขตพื้นที่ด่านสวีและใกล้เคียง ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-07-2563
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 page 1 / 14  
 บริษัท ปตท.สผ.เตรียมมอบทุนการศึกษา [31-07-2563]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [31-07-2563]
 ตรวจเยี่ยมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCovid19 [14-07-2563]
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา [06-07-2563]