รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครัังที่2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครัังที่2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00น. ณห้องบัวบุญนุสรณ์ โรงเรียนเวียงสระอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้อำนวยการสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยมี ประธานสหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานีเขต 1,2,3 ประธานสบมท.จ.สุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด รวม44สถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยนางฐิติมา นาครพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระกล่าวต้อนรับก่อนทำการประชุม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-07-2563
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครัังที่2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  [29-07-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)  [03-07-2563]
 ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [11-06-2563]
 ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22-04-2563]