รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : รัชชประภาวิทยาคม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกำหนดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ฝึกการทำงาน การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการออกความคิดเห็น ให้นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ คุณธรรม เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-07-2563
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ รัชชประภาวิทยาคม
  1   2 page 1 / 2  
 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 [23-07-2563]
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 [23-07-2563]
 ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา [07-06-2563]
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  [21-05-2563]