รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2561
ด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปี2560 ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อให้การบริหารสภานักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจึงจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  [25-11-2561]
 กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561 [23-11-2561]
 พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน [09-11-2561]
 การจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการปี 2561 [02-11-2561]