รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
ประชุมผู้ปกครอง
ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียน 1/2563 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระยะแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ เมื่อ 3 กรกฎาคม 2563
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-07-2563
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 page 1 / 14  
 บริษัท ปตท.สผ.เตรียมมอบทุนการศึกษา [31-07-2563]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [31-07-2563]
 ตรวจเยี่ยมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCovid19 [14-07-2563]
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา [06-07-2563]