รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ
นายสนั่น หนูอิ่ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านสวีวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมรับมือการเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 63 ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ เมื่อ 23 มิถุนายน 63 เวลา 10:00น,
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-06-2563
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 page 1 / 14  
 บริษัท ปตท.สผ.เตรียมมอบทุนการศึกษา [31-07-2563]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [31-07-2563]
 ตรวจเยี่ยมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCovid19 [14-07-2563]
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา [06-07-2563]