รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านตะกรบ (ประวัตินร.ที่ประสบอัคคีภัย) ด.ช.ธนภูม ยาสิทธิ์ ชั้นอ.1 ด.ช.ธนกฤต ยาสิทธิ์ ชั้นป.1 บิดา นายสายัณห์ ยาสิทธิ์ อาชีพรับจ้าง มารดาน.ส.จันจิรา ชูนุ่น อาชีพรับจ้าง ที่อยู่ 15/1 ม.2 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-05-2563
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 page 1 / 13  
 การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 [09-11-2563]
 ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [19-10-2563]
 ประเมินคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา [09-10-2563]
 "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุฑิตา" [29-09-2563]