รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2560
20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดกิจกรรม Open House "เปิดประตูความรู้ สู่วิถีชาว คว." ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง รวมทั้งขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.11 และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 65 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 “ไทยนิยม ยั่งยืน" ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน 2561***วันต่อต้านยาเสตติดโลก โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  [26-06-2561]
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ร่วมกับค่าย DJ เยาวชนต้านยาเสพติดในการมาดูงาน ณ NBT suratthani [31-05-2561]
 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 [07-06-2561]
 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เพื่อรายงานความก้าวหน้าด้านต่างๆของโรงเรียน และชี้แจงผลการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองรับทราบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ทางโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาต้องขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองของนักเรียนทุกท่านที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ [06-06-2561]