รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2560
20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดกิจกรรม Open House "เปิดประตูความรู้ สู่วิถีชาว คว." ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง รวมทั้งขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.11 และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 65 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2560 [20-02-2561]
 ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างโรงอาหาร [01-02-2561]
 ร่วมพิธีเปิด Open House และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [01-02-2561]
 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำต้นกล้าแผ่นดินไทยฯ และค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมฯ  [29-01-2561]