รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
ผู้อำนวยการพรทิพย์ นุกูลกิจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ประจำปี 2563 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2563
ประมวลภาพข่าว [ 18 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 page 1 / 13  
 การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 [09-11-2563]
 ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [19-10-2563]
 ประเมินคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา [09-10-2563]
 "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุฑิตา" [29-09-2563]