รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล Video Confererence
ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อแจ้งข้อราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-05-2563
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 page 1 / 13  
 การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 [09-11-2563]
 ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [19-10-2563]
 ประเมินคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา [09-10-2563]
 "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุฑิตา" [29-09-2563]