รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ปะทิววิทยา
บ.พ. ปันรัก ปันรอยยิ้ม
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนปะทิววิทยา ได้นำคณะนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร โดยเป็นกิจกรรมร่วมระหว่าง บ.พ. และนักเรียนประจำศูนย์ฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ บ.พ.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษ และการใช้อุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กพิเศษ อีกด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ปะทิววิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2018 [26-12-2561]
 รางวัลครอบครัวดีเด่นที่สนับสนุนลูกให้ประสบความสำเร็จด้านกีฬาจังหวัดชุมพร [23-12-2561]
 โครงการ​ห้องเรียนสีขาว [16-12-2561]
 บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวชิราวุธ [23-11-2561]