รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ปะทิววิทยา
บ.พ. ปันรัก ปันรอยยิ้ม
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนปะทิววิทยา ได้นำคณะนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร โดยเป็นกิจกรรมร่วมระหว่าง บ.พ. และนักเรียนประจำศูนย์ฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ บ.พ.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษ และการใช้อุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กพิเศษ อีกด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ปะทิววิทยา
  1 page 1 / 1  
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปะทิววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560  [13-07-2561]
 กิจการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 [13-07-2561]
 บ.พ. ปันรัก ปันรอยยิ้ม [15-02-2561]
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม [16-02-2561]