รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ปะทิววิทยา
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนปะทิววิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ณ ค่ายเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดทหารบกชุมพร เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และความเป็นระเบียบวินัยให้แก่เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ทั้งนี้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้ความดูแลของเหล่าครูฝึกจาก จังหวัดทหารบกชุมพร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ปะทิววิทยา
  1 page 1 / 1  
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปะทิววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560  [13-07-2561]
 กิจการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 [13-07-2561]
 บ.พ. ปันรัก ปันรอยยิ้ม [15-02-2561]
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม [16-02-2561]