รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ปะทิววิทยา
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนปะทิววิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ณ ค่ายเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดทหารบกชุมพร เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และความเป็นระเบียบวินัยให้แก่เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ทั้งนี้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้ความดูแลของเหล่าครูฝึกจาก จังหวัดทหารบกชุมพร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ปะทิววิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2018 [26-12-2561]
 รางวัลครอบครัวดีเด่นที่สนับสนุนลูกให้ประสบความสำเร็จด้านกีฬาจังหวัดชุมพร [23-12-2561]
 โครงการ​ห้องเรียนสีขาว [16-12-2561]
 บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวชิราวุธ [23-11-2561]