รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
นักเรียน ม.ท. คว้าเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67
เมื่อวันที่ 11 -14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยคณะโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขัน 2 รายการ ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ รายการ การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ระดับ ม.1-3 ครูผู้ฝึกสอน นางสาวศลัณยพร ทองถึง และนางสาวลภัสพร วงศ์เมฆ และรายการ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างการ ไม่กำหนดช่วงชั้น ครูผู้ฝึกสอน นางสาวศลัณยพร ทองถึง อำนวยการฦึกซ้อมโดย ผู้อำนวยการ ธีรเดช จู่ทิ่น มีการผลการแข่งขั้น ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างการ ไม่กำหนดช่วงชั้น 2. รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ระดับ ม.1-3
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [03-12-2561]
 กิจกรรมค่าย "คนดีของแผ่นดิน" [03-12-2561]
  มรส. แนะแนวสัญจร 2561 [03-12-2561]
 ขอแสดงความยินดี​ การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสรรค์เกมส์” [03-12-2561]