รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
สรุปผลโครงการคุณธรรม
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผอ.โรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในการสรุปผลการดำเนินการตามโครงการคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนด่านสวีวิทยา 5 โครงการ ได้แก่ 1 โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ 2 โครงการแต่งกายดีชีวิตดี๊ดี 3 โครงการวาทีสร้างสรรค์ เป็นต้นซึ่งเป็นโครงการคุณธรรมประจำปีการศึกษา2560
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 วันอาภากร [19-05-2561]
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา [17-05-2561]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน [17-05-2561]
 โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [22-01-2561]