รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
วิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนเวียงสระ WS. STATION
http://cp.hostpleng.com:2199/start/bobby3318/ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thunkable.android.fanfm899.wsstaion
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3 page 1 / 3  
 กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และม.4 โรงเรียนเวียงสระ [26-02-2561]
 วิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนเวียงสระ WS. STATION [18-02-2561]
 กิจกรรมวันตรุษจีน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเวียงสระ  [18-02-2561]
 พิธีวางพวงมาลา วัน "วิภาวดี" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเวียงสระ [18-02-2561]