รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนด่านสวีวิทยา สมัชชานักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงาน บริหารงานต่างๆ โดยจัดให้มีการแสดงของนักเรียน การร้องเพลง เกมส์ต่างๆ จับสลากของขวัญ ฯลฯ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 27 ธันวาคม 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-12-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 1 / 15  
 การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนในภูมิภาค [21-09-2562]
 1ตำรวจ1โรงเรียน [04-09-2562]
 เยาวชนอาสาสมัคร [20-08-2562]
 ตรวจสุขภาพนักเรียน [20-08-2562]