รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
หางนกยูงลาช่อ ปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนศรียาภัยจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ณ โดมอาคาร 9
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2 page 1 / 2  
 อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC) [23-03-2561]
 คนเก่งศรียาภัย [21-03-2561]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน) [14-03-2561]
 หางนกยูงลาช่อ ปีการศึกษา 2560 [16-02-2561]