รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
หางนกยูงลาช่อ ปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนศรียาภัยจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ณ โดมอาคาร 9
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สมพ11 [23-11-2561]
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 [16-11-2561]
 พิธีการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ “ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์” [06-11-2561]
 ครม.สัญจร เยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย [23-08-2561]