รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
นำเสนอผลงานเพื่อประเมิน"ครูดีเด่น"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร จัดโครงการประกวดครูดีเด่นของศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ ทั้งสิ้น 19 ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562 นี้ คุณครูร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 143 คน จัดขึ้น ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นางนพมาศ เพราพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ประธานคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร คณะคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดครูดีเด่น ประจำปี 2562 ในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-12-2562
ประมวลภาพข่าว [ 20 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 13 / 16  
 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา [06-08-2562]
 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2018 [05-07-2562]
 "Sriyapai Games 2018" [28-06-2562]
 ศรียาภัยรวมใจ...บริจาคโลหิต [20-06-2562]