รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
ต้อนรับ"ผู้บริหารสถานศึกษา"
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนศรียาภัย จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ เกรียงไกร แก้วมีศรี และ รองผู้อำนวยการ วุฒิชัย นวลแก้ว สู่รั้ว“เหลืองแดง” ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 2 ท่าน โดยมี นายธรรมนิจ ชอุ่มผล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรียาภัย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ตลอดจนคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร คณะครู พร้อมกับคณะบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมแสดงการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา สู่รั้วเหลืองแดง ในครั้งนี้ พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรียาภัย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-12-2562
ประมวลภาพข่าว [ 14 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 พิธีไหว้ครู 2563 "ศิษย์ศรียาภัย น้อมบูชาพระคุณครู" [23-08-2562]
 การประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) [19-08-2562]
 การพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง ผ่านการประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) [19-08-2562]
 สพม. 11 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน  [19-08-2562]