รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์พิทยา 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายพรชัย จันทร์รงค์ ผู้อำนวนการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ร่วมกับคณะครู จัดกิกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและแผนปฏิบัติการ กำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา และการสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินมาตรฐานการศึกษาฯ โดยมีตุณครูกรรณิกา คุ้มไพรี และคุณครูวลัยพรรณ ถาวะรันต์ เป็นวิทยากร ในการกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาร่วมกัน ณ ห้องโสตศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-12-2562
ประมวลภาพข่าว [ 22 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์พิทยา 2
  1 page 1 / 1  
 ประเมินการตรวจสอบแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [30-01-2562]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [10-12-2562]
 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๑ [13-09-2562]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [13-08-2562]