รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ชัยบุรีพิทยา
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา โดยนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมดังนี้ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา โดยนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยาได้นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์บริเวณสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ #เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ #และพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอชัยบุรี ⏱เวลา ๑๐.๐๐ น.ได้นำผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ลูกเสือจิตอาสา และผู้กำกับ เข้าร่วม #กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริการประชาชน มี การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ เป็นต้น ณ วัดสมัยสุวรรณ อ.ชัยบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-12-2562
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ชัยบุรีพิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ม.1และม.4 [07-06-2562]
 ประกาศจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม)โรงเรียนชัยบุรีพิทยา [20-12-2562]
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ [06-12-2562]
 ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๖๒ [25-11-2562]