รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-12-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ [06-12-2562]
 ต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูย้าย ในวันที่ 4 พ.ย.2562 [04-12-2562]
 ต้อนรับนางฐิติมา นาครพัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววรรณี แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความยินดียิ่ง ใน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 [04-12-2562]
 ภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562  [17-10-2562]