รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
ต้อนรับนางฐิติมา นาครพัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววรรณี แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความยินดียิ่ง ใน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ต้อนรับนางฐิติมา นาครพัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววรรณี แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความยินดียิ่ง ใน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-12-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครัังที่2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  [29-07-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)  [03-07-2562]
 ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [11-06-2562]
 ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22-04-2562]