รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวนศรีวิทยา
โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันดินโลก
3 ธันวาคม 2562 อำเภอหลังสวน ร่วมกับ เทศบาลตำบลวังตะกอ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร และโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ มนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันและลดการชะล้างการพังทลายของดินเพื่อรักษาระบบนิเวศ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีเรือากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอหลังสวน เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ศูนย์ข่าว Suansri News ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน ชุมนุมภาพถ่ายสวนศรีวิทยา ภาพ งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-12-2562
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวนศรีวิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันดินโลก [03-12-2562]
 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.1 [27-05-2562]
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  [27-07-2562]
 พิธีหล่อเทียนพรรษา [25-07-2562]