รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี 2
สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบแห่งที่ ๑๑
คณะผู้บริหาร ครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบแห่งที่ ๑๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี 2
  1   2 page 1 / 2  
 คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๔ [16-01-2562]
 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ [04-12-2562]
 สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบแห่งที่ ๑๑  [29-11-2562]
 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน [21-11-2562]