รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี 2
สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบแห่งที่ ๑๑
คณะผู้บริหาร ครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบแห่งที่ ๑๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี 2
  1   2   3 page 1 / 3  
 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับภาคใต้ [30-01-2562]
 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน [29-01-2562]
 การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ [27-01-2562]
 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓ [23-01-2562]