รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี 2
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ทำกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี 2
  1 page 1 / 1  
 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ [04-12-2562]
 สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบแห่งที่ ๑๑  [29-11-2562]
 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน [21-11-2562]
 พิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ [25-11-2562]