รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี 2
พิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และ ร่วมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี 2
  1 page 1 / 1  
 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ [04-12-2562]
 สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบแห่งที่ ๑๑  [29-11-2562]
 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน [21-11-2562]
 พิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ [25-11-2562]