รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี 2
พิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และ ร่วมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี 2
  1   2   3 page 1 / 3  
 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับภาคใต้ [30-01-2562]
 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน [29-01-2562]
 การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ [27-01-2562]
 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓ [23-01-2562]