รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา นำกองลูกเสือ เนตรนารี จำนวน ๑ หมู่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และ ถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวัน “วชิราวุธ” ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [25-02-2562]
 ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๖๒ [25-11-2562]
 เผยแพร่ ผลงานวิชาการ [18-11-2562]
 การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ [20-08-2562]